Doel met allergierecensie.nl

Het doel van allergierecensie.nl is zoveel mogelijk mensen onbezorgd uiteten kunnen laten gaan. Iedereen verdient het om lekker te kunnen eten. Helaas is dat voor mensen met een allergie en/of intolerantie niet altijd even makkelijk. Met allergierecensie.nl hoop ik het een stukje makkelijker te kunnen maken. Wanneer je weet waar een restaurant goed om kan gaan met een allergie maakt dat het makkelijker om de controle los te laten.

Samenwerken

Ik sta er altijd voor open om de mogelijkheden te bekijken voor een samenwerking.  Neem gerust contact op. Je kunt mailen naar info@allergierecensie.nl.